Orkiestra Społeczna

A gdyby tak wziąć instrument i pograć dla przyjemności? Sięgnąć do swoich muzycznych doświadczeń, trochę odkurzyć umiejętności, jeśli tego wymagają i wykorzystać swój talent w słusznej sprawie? Przy Grochowskiej 272 trwa nabór do Orkiestry Społecznej, która w swoich założeniach ma być nastawiona na dostarczanie przyjemności z muzykowania, koncertując w takich miejscach jak szpitale, domy pomocy społecznej czy świetlice środowiskowe. Dołącz do pierwszej Orkiestry Społecznej w Warszawie!

Orkiestry społeczne to zespoły, w których w czasie wolnym miłośnicy muzyki mogą rozwijać swoją pasję grania orkiestrowego i kameralnego. Ich członkami w większości są osoby dorosłe, niebędące muzykami, ale posiadające umiejętność grania na klasycznych instrumentach, uczęszczające w przeszłości do szkół muzycznych. Orkiestry społeczne mają za zadanie nie tylko tworzyć przyjazną przestrzeń do rozwijania zainteresowań swoich członków, ale również mieć szersze społeczne dotarcie. Taki model realizowania pasji jest ogromnie popularny w wielu krajach i warto spopularyzować go również u nas, by wykorzystać ogromny potencjał umiejętności licznej grupy osób i nadać im społeczny kontekst. Stąd też plany dotyczące aktywności koncertowej orkiestry w społecznościach lokalnych oraz docierania z muzyką na żywo do miejsc o utrudnionym do niej dostępie – ośrodków opiekuńczych, domów pomocy społecznej, szpitali czy świetlic środowiskowych. Przekazywanie swojej muzyki innym to czynność wymykająca się prostym słowom. Moment, w którym pasja jednego, staje się nadzieją drugiego jest niezwykle inspirujący.

Orkiestrę Społeczną prowadzi Wojciech Walczak, muzyk i działacz społeczny, którego warsztaty improwizacji i kreatywności dla orkiestr zyskały uznanie w Niemczech, Brazylii i Szwecji, a od wielu lat jest dyrektorem Polskiej Orkiestry Młodzieżowej. Sekcję dętą wspiera Michał Robak – klarnecista współpracujący z Polską Orkiestrą Radiową, Małą Filharmonią, Filharmonią Bałtycką oraz Narodową Filharmonią Ukrainy, a także z zespołami tworzącymi muzykę z okresu międzywojnia, takimi jak Mała Orkiestra Dancingowa czy Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Orkiestrą kieruje Katarzyna Konciak – animatorka kultury, koordynatorka wielu działań społecznych i edukacyjnych z zakresu muzyki, a także producentka wydarzeń artystycznych.

-> Polub Orkiestrę na Facebooku <-

KOGO SZUKAMY?
Zapraszamy do udziału osoby grające na instrumentach. Nie prowadzimy przesłuchań, ponieważ program i trudność partii będziemy starali się dostosować do poziomu zaawansowania uczestników. Szczególne zaproszenie kierujemy w stronę osób, które z różnych powodów nie kontynuowały edukacji muzycznej na wyższych szczeblach czy zrezygnowały z zawodu muzyka, jednak swoją pasję do muzyki i doświadczenie chciałyby wykorzystać w społecznym kontekście.

JAK DOŁĄCZYĆ?
Nie prowadzimy przesłuchań 🙂 nabór do orkiestry odbywa się podczas dwustopniowej weryfikacji doświadczeń muzycznych i edukacyjnych oraz motywacji. Próby orkiestry już ruszyły, jednak cały czas trwa nabór uzupełniający do orkiestry, pierwszy etap naboru odbywa się przez ogólnodostępny formularz rekrutacyjny dostępny > TUTAJ <

ZASADY UDZIAŁU
Uczestnicy biorą udział w zajęciach programowanych do ich potrzeb na zasadzie umowy społecznej. Środki zainwestowane w ich rozwój zostają jednocześnie zainwestowane w dobro wspólne, czyli popularyzację idei muzykowania. Po odpowiednim czasie przygotowań uczestnicy są zobowiązani do koncertowania minimum raz w semestrze dla otwartej publiczności lub miejscach takich jak placówki środowiskowe, szpitale, ośrodki pomocowe. Osoby dołączające do projektu wyrażają tym samym zgodę na dokumentację fotograficzną i video podczas trwania zajęć.

Terminy prób orkiestry:
piątki godz. 18:00-21:00

Masz pytania? Zastanawiasz się, czy Orkiestra Społeczna jest dla Ciebie? Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Zapraszamy do kontaktu:
tel. 605 225 849
konciak@gmail.com

Orkiestrę Społeczną współorganizują Fundacja Muzyka jest dla wszystkich i JM Poland we współpracy z Orkiestrą Sinfonia Varsovia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna. Orkiestrę Społeczną współfinansuje również Miasto Stołeczne Warszawa.

Eksperymentalny Program Edukacji Muzycznej - 2021

realizacja: estinet.pl