O programie

Eksperymentalny Program Edukacji Muzycznej

Nie musisz być wirtuozem, ważne, że kochasz muzykę! 

Program Fundacji Muzyka jest dla wszystkich powstał z potrzeby stworzenia przyjaznego środowiska dla aktywności muzycznej, wspólnej kreacji i indywidualnego rozwoju, twórczej współpracy muzyków i amatorów, pasjonatów muzykowania. W projekcie umożliwiamy grupowe muzykowanie osobom z wielu środowisk, w różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Amatorskie muzykowanie jest naszym zdaniem idealnym działaniem z zakresu animacji kultury i przyczynia się do budowania kapitału kulturowego w naszym kraju. Poza rozwojem zainteresowań, edukacją muzyczną i kulturalną, spełnia również funkcję terapeutyczną. Program jest działaniem długofalowym, ponieważ zależy nam na tym, by uczestnicy nabrali zaufania i pewności, że warto zaangażować się w rozwój muzycznych umiejętności, w pracę indywidualną i zespołową, która przynosi ogromne pokłady radości i samozadowolenia.

Zasady, którymi kierujemy się w Eksperymentalnym Programie Edukacji Muzycznej:

 • dostępność – staramy się stworzyć możliwości udziału zainteresowanym, chęć muzykowania jest głównym warunkiem uczestniczenia;
 • brak przesłuchań do grup – walczymy z wyobrażeniem, że muzykowanie jest czymś stresującym, proponujemy alternatywne podejście i doświadczamy muzyki w radosnej, nieoceniającej atmosferze;
 • elastyczność programu – dostosowujemy program zajęć do możliwości uczestników, by bez względu na etap zaawansowania mogli w każdym momencie dołączyć do różnych grup muzykujących, uzyskać wsparcie i rozpocząć swój rozwój muzyczny; prowadzący aranżują materiał muzyczny w taki sposób, aby każdy z uczestników otrzymał zadanie adekwatne do jego umiejętności, ale motywujące do muzycznej eksploracji, improwizacji i rozwoju;
 • tworzenie społeczności – jako organizatorzy projektu wsłuchujemy się w opinie uczestników programu, regularnie pytamy o ich potrzeby i w miarę naszych możliwości staramy się na nie odpowiadać; wspólnie podejmujemy decyzje w ważnych kwestiach i oddajemy inicjatywę muzykującym zespołom jeśli chodzi o kierunek, w którym podążają; na równi stawiamy muzykowanie, dobre samopoczucie i integrację zespołów;
 • wielopokoleniowość – uczestników programu nie pytamy o wiek, to sprawa zupełnie nieistotna w kontekście zamiłowania do muzyki, dlatego we wszystkich grupach muzykujących są osoby z różnych pokoleń i wszyscy mówią sobie na „Ty”;
 • działamy społecznie – uczestnicy programu biorą udział w zajęciach programowanych do ich potrzeb na zasadzie umowy społecznej; środki zainwestowane w ich osobisty rozwój zostają jednocześnie zainwestowane w dobro wspólne, czyli popularyzację idei amatorskiego muzykowania oraz działania charytatywne;
 • dzielimy się muzyką – grupy muzykujące regularnie koncertują dla otwartej publiczności, biorą udział w festiwalach i wydarzeniach, które spójne są z ideą międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej otwartość i serdeczności.

Eksperymentalny Program działa w kilku miejscach:

 1. Eksperymentalna Pracownia Muzyczna STAYnia

  Pracownia funkcjonuje w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia jako przestrzeń dla twórczej współpracy muzyków i amatorów, którzy współtworzą kilka amatorskich zespołów instrumentalnych i śpiewaczych: zespół instrumentalny Dżem na Grocho, Orkiestrę Akordeonową oraz Międzypokoleniowy Klub Piosenkowy.

 2. Orkiestra Społeczna

  Zespół, który otwiera wspólną przestrzeń do muzykowania, a niejednokrotnie powrotu do muzyki, w której w czasie wolnym miłośnicy muzyki mogą rozwijać swoją pasję grania orkiestrowego. Sięgamy do swoich muzycznych doświadczeń i umiejętności, by wykorzystać je w słusznej sprawie, koncertując w ośrodkach pomocowych, szpitalach, świetlicach środowiskowych.

 3. Zajęcia w Ogniskach Wychowawczych

  Program wspierający rozwój dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat, uczęszczających do ognisk wychowawczych na Pradze Południe i Pradze Północ w Warszawie. Celem projektu jest rozwój osobisty dzieci poprzez organizację zajęć muzycznych, budowanie ich harmonii emocjonalnej i rozbudzanie kreatywności. W ramach projektu funkcjonują dwie pracownie w świetlicy środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Placu Hallera oraz w Ognisku Grochów Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Rębkowskiej.

 4. Koncerty edukacyjne w szkole specjalnej

  Regularne spotkania muzyczne odbywają się raz w miesiącu z udziałem muzyków i animatorów prowadzących. Plan muzykowania dla placówki jest realizowany z uwzględnieniem potrzeb muzycznych, społecznych i organizacyjnych uczestników, którymi są dzieci niepełnosprawne ruchowo i umysłowo, edukowane w szkole specjalnej na Grochowie.

Eksperymentalny Program Edukacji Muzycznej realizujemy i nieustannie rozwijamy od 2015 roku. Jego idea jest w Polsce unikatowa ze względu na wielość grup muzykujących, partycypacyjny model edukacji i długotrwały charakter pracy muzycznej w czasie wolnym. Ważnym celem programu jest budowanie doświadczenia pedagogicznego i instruktorskiego kadry projektu oraz stworzenie repertuaru i pomocy metodycznych użytecznych w realizacji praktyki muzycznej amatorów. W 2016 roku został doceniony II nagrodą w konkursie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Ponadto elementy projektu adresowane do dzieci były prezentowane na Youth Research Conference na University of Iceland w Reykjaviku. Podczas regularnej obecności projektu w świetlicach środowiskowych powstała praca badawcza pt. „Edukacja muzyczna oparta o model partycypacyjny, a zachowania społeczne i uczestnictwo w kulturze (K.Wyrzykowska, A.Świtala, M.Sarnowska, Warszawa 2017).

Wyposażenie programu zostało zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury.

 

 

Eksperymentalny Program Edukacji Muzycznej - 2022

realizacja: estinet.pl